Ανακαίνιση μπάνιου με διαχωρισμό του χώρου από ένα μεγάλο WC σε ένα κύριο & ένα δευτερεύον WC στην Καλαμαριά.